Ψηφίστε τώρα για την σωτηρία του Δελφικού Τοπίου

Παρασκευή, 29 Μαΐου 2015

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 
Άμφισσα 29 /  05  /2015

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                                                  
ΠΡΩΤΗ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

          ___

Αρ. πρωτ.  12831


ΠΡΟΣ: 1) κ. Δήμαρχο Δελφών, 2) κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Δελφών,  3) κ.κ. Προέδρους Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων & Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Δελφών.
4)Υπαλλήλους Δήμου, εισηγητές θεμάτων
ΚΟΙΝ.: α) Βουλευτή Φωκίδας, κ. Ηλ.Κωστοπαναγιώτου, β) Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας, κ. Κων/νο Μίχο, γ) Γεν. Γραμματέα Δήμου, δ)ΜΜΕ
Παρακαλούμε όπως στις    5   Iουνίου   2015,  ημέρα Παρασκευή    και ώρα  19.00΄ προσέλθετε  στην Άμφισσα και στην ισόγεια αίθουσα του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, πλατεία  Ησαϊα, σε δημόσια συνεδρίαση, με θέματα:
1.    Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015 για το   την Καθαριότητα (ανταποδοτικού χαρακτήρα) άρθρου 10 Ν.4257/2014 στο Δήμο Δελφών με σύμβαση ΙΔΟΧ. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, προϊστάμενος Διοικ/κών Υπηρεσιών).
2.    Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (7η τροποποίηση). (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού).
3.    Έγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών στο έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ»MIS 384523. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
4.    Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Τ.Κ. ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ». (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
5.    Εκλογή υδρονομέων αρδευτικών υδάτων στις Τ.Κ. Γραβιάς, Καστελλίων και Μαριολάτας, για την αρδευτική περίοδο 2015. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Μολιώτης, Αντιδήμαρχος).
6.    Τοποθέτηση υδρονομέων αρδευτικής περιόδου 2015 στην Τ.Κ. Δελφών. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
7.    Αποδοχή γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Ανάργυρου Ταλαμάγκα για την υπόθεση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το ΙΚΑ. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
8.    Αποδοχή γνωμοδότησης της δικηγόρου κ. Μαλάκη Ασημίνας για την αγωγή Μαρίας Σκούρα, Αλεξάνδρου Γρηγοριάδη και Δημητρίου Παντελάκη. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
9.    Kαθορισμός δικηγορικής αμοιβής για τον χειρισμό της υποθέσεως της υπ΄ αριθμ. καταθ. 4131/2012 αιτήσεως ακυρώσεως του Δήμου Δελφών στρεφόμενης κατά της χορηγήσεως στην εταιρεία με την επωνυμία «TRINITY ΑΙΟΛΙΚΗ– ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αδείας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό συνολικής ισχύος 33 ΜW, με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στις θέσεις «Κοκκινάρι – Τυχιούνι – Προφ. Ηλίας» στον ορεινό όγκο της Γκιώνας. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή)(Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος ).
10.  Τοποθέτηση ποιμνίων στους  βοσκοτόπους της Δημοτικής Ενότητας Δεσφίνας. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).  
11.  Πρόταση για την δημιουργία ενός τοπικού σχεδίου δράσης ολοκληρωμένης στρατηγικής μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACT III για την αναγέννηση του Κάστρου της Άμφισσας. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
12.  Λήψη απόφασης  για τον τρόπο διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).
13.  Λήψη απόφασης για τον τρόπο διαχείρισης αστικών αποβλήτων. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).
14.  Έγκριση τροποποίησης  της υπ΄ αριθ. 377/2014 απόφασης του Δ.Σ. Δελφών. (Εισηγήτρια: κ.Τρ. Πιλάλα.Πρόεδρος Δ.Σ.).
15.  Έγκριση  διάθεσης πίστωσης εκδήλωσης ποδηλατοδρόμων  Τοπικής Κοινότητας Αθ. Διάκου Δ.Ε. Καλλιέων . (Εισηγήτρια κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).
16.  Έγκριση απαλλοτρίωσης οικοπέδου στην Τοπική Κοινότητα  Μουσουνίτσας. (Εισηγήτρια κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).
17.  Έγκριση διάθεσης πίστωσης για πολιτιστικές εκδηλώσεις στη Δ.Ε. Δελφών.(Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
18.  Έγκριση δαπανών θερινών πολιτιστικών εκδηλώσεων έτους 2015 στις Τοπικές Κοινότητες της Δ.Ε. Παρνασσού. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Μολιώτης, Αντιδήμαρχος).
19.  Έγκριση δαπανών θερινών πολιτιστικών εκδηλώσεων έτους 2015 στις Τοπικές Κοινότητες Δ.Ε. Γραβιάς). (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Μολιώτης, Αντιδήμαρχος).
20.  Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κεντρικού λιμένα Γαλαξιδίου (ακτή Οιάνθης), στην ΔΚ Γαλαξιδίου, της ΔΕ Γαλαξιδίου του Δήμου Δελφών. (Εισάγεται από την Ε.Π.Ζ.) (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Νάκος, Αντιδήμαρχος).
21.   Έγκριση των κυκλοφοριακών παρεμβάσεων και ρυθμίσεων στην ευρύτερη περιοχή της οδού Υλαίθου στην ΔΚ Άμφισσας της ΔΕ Άμφισσας του Δήμου Δελφών. (Εισάγεται από την Ε.Π.Ζ.) (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Καραγιάννης, Αντιδήμαρχος).
22.  Άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδας & ορισμός εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνησή του κατ΄ εφαρμογή του Ν.4323/2015. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
Η  Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΙΛΑΛΑ - ΤΣΑΚΙΡΗ
 
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: