Ψηφίστε τώρα για την σωτηρία του Δελφικού Τοπίου

Τρίτη, 30 Αυγούστου 2011

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΕΙ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Η ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ «ΛΑΡΝΑΚΙ»-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: ΄΄ Εγκαταστάσεις επεξεργασίας, εμπλουτισμού, αποθήκευσης και αποβάθρες φόρτωσης βωξίτη στην περιοχή Ιτέας από την εταιρεία ΄΄ S & B Bιομηχανικά Ορυκτά ΑΕ ΄΄, καθώς και των συνοδών αυτού έργων που βρίσκονται στο Δ.Δ. Ιτέας Δήμου Δελφών Ν Φωκίδας.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.


ΝΑ ΘΥΜΙΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ:

Σύλλογος “ΚΑΡΤΕΡΙΑ” εδώ.
Κίνηση για τη σωτηρία της Γκιώνας εδώ.
Δημοτική κίνηση Πολίτες στο Προσκήνιο εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: