Ψηφίστε τώρα για την σωτηρία του Δελφικού Τοπίου

Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2016

720 ημέρες καθυστέρηση πάνω από το 40% των "κόκκινων δανείων"

Στο 0,83 η αναλογία δανείου ανά ενεργό εργαζόμενο


Πάνω από ένα χρόνο καθυστέρηση παρουσιάζουν τα 2/3 των μη εξυπηρετούμενων δανείων, που εμπίπτουν στην κατηγορία καθυστέρησης μεγαλύτερης των 90 ημερών. Το χειρότερο είναι ότι περισσότερα από 40% των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων έχουν καθυστέρηση μεγαλύτερη των 720 ημερών με αυξητικές τάσεις!

Αυτό αναφέρεται στην Επισκόπηση του Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος, που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ)και θα δημοσιεύεται από τώρα και στο εξής δύο φορές το χρόνο από τη Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της ΤτΕ.

Στο 45,1% τα "κόκκινα δάνεια"

Συνολικά στο α΄τρίμηνο του 2016 το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων έχει ανέλθει σε 45,1% από 44,2% στο τέλος του 2015 και 39,9% το 2014. Σε απόλυτα μεγέθη το 45,1% αντιχτοιχεί σε περίπου 110 δισ. ευρώ.

Αναφορικά με την εξέλιξη του λόγου ανά κατηγορία ανοιγμάτων, ο δείκτης για το καταναλωτικό χαρτοφυλάκιο διαμορφώθηκε στο 55,2%, για το επιχειρηματικό
χαρτοφυλάκιο στο 44,6% ενώ για το στεγαστικό χαρτοφυλάκιο στο 42%.

Βάσει της ανάλυσης της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (ΕΒΑ), ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων (non-performing loans –NPLs)για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα διαμορφώνεται σε πολύ υψηλότερο επίπεδο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Τα 2/3 καθυστέρηση άνω των ενός έτους 

Από την ανάλυση των κατανομών των υπολοίπων των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων αποτελεί ανησυχητική ένδειξη το γεγονός ότι τα 2/3 του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που εμπίπτουν στην κατηγορία καθυστέρησης μεγαλύτερης των 90 ημερών (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι καταγγελμένες απαιτήσεις) έχουν καθυστέρηση μεγαλύτερη του ενός έτους.

Το αντίστοιχο ποσοστό για τα στεγαστικά διαμορφώνεται στο 70%, ενώ για τα καταναλωτικά στο 76% τα οποία έχουν καθυστέρηση μεγαλύτερη του εξαμήνου.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η διαπίστωση ότι περισσότερα από 40% των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που εμπίπτουν στην κατηγορία καθυστέρησης μεγαλύτερης του έτους (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι καταγγελμένες απαιτή-
σεις) έχουν καθυστέρηση μεγαλύτερη των 720 ημερών με αυξητικές τάσεις, καθώς το εν λόγω εύρημα υποδηλώνει υψηλό βαθμό παγίωσης της κατάστασης και αναδεικνύει τις δυσκολίες αποτελεσματικής διαχείρισης.

Στο 90% των καταγγελμένων συμβάσεων καμία οριστική διευθέτηση 

Επιπλέον, δεδομένου ότι τα δάνεια που εντάσσονται στην κατηγορία καθυστέρησης μεγαλύτερης των 90 ημερών (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι καταγγελμένες απαιτήσεις) αποτελούν το 30% των συνολικών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, ανησυχία προκαλεί η αύξηση της εν λόγω κατηγορίας κατά 15,9%.

Ιδιαίτερα υψηλά (μεγαλύτερα του 90%) είναι τα ποσοστά των καταγγελμένων απαιτήσεων για τις οποίες δεν έχει γίνει κάποια μορφή οριστικής διευθέτησης.


Στο 0,83 η αναλογία δανείου ανά ενεργό εργαζόμενο 

Όσον αφορά τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου, αξίζει να σημειωθεί ότι κάτι περισσότερο από 3 εκατομμύρια φάκελοι δανείων είναι μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, από ένα συνολικό αριθμό άνω των 9,4 εκατομμυρίων.

Ο αριθμός αυτός είναι πολύ μεγάλος αν αναλογιστεί κανείς ότι ο αριθμός των ενεργά απασχολούμενων στην Ελλάδα είναι 3,6 εκατομμύρια το δ’ τρίμηνο του 2015
 

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

Ανώνυμος είπε...

ΠΩΣ ΕΛΕΓΕ ΕΚΕΙΝΟΣ Ο ΗΛΙΘΙΟΣ???? ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ !!!

Ανώνυμος είπε...

Τί κάνει το κίνημα δεν πληρώνω;