Ψηφίστε τώρα για την σωτηρία του Δελφικού Τοπίου

Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019

ΕΜΒΑΤΗΡΙΟ ΣΜΥΡΝΗΣ (Μικρασιατικές μνήμες)
Σας γνωστοποιώ πρόσφατη ανάρτησή μου στο χώρο του YOUTUBE με τίτλο: «ΕΜΒΑΤΗΡΙΟ ΣΜΥΡΝΗΣ -IZMIR MARCHE (σε δύο εγγραφές, 1η έτους 1908 και 2η έτους 2003)».
Στο χώρο του συνοδευτικού κειμένου μπορείτε να γνωρίσετε αναλυτική ενημέρωση ως προς τον σχεδιασμό και το περιεχόμενο του εν λόγω έργου.
Αν το κρίνετε σκόπιμο, μπορείτε να το προβάλετε, εμπλουτίζοντας την παρουσίαση και με τα δικά σας σχόλια, κατά την κρίση σας.
Τα ολόθερμά μου ευχαριστώ!
Δημήτρης Θωμαδάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια: