Ψηφίστε τώρα για την σωτηρία του Δελφικού Τοπίου

Τρίτη, 25 Ιουνίου 2019

Όλες οι προθεσμίες των βουλευτικών εκλογών

Τις προθεσμίες των ενεργειών που αφορούν τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές παρουσιάζει ο AIRETOS.

Στον 1ο Πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τα βήματα έως την ημέρα της ψηφοφορίας, ενώ στον 2ο Πίνακα τις ενέργειες που ολοκληρώθηκαν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, σύμφωνα με τα σχετικά δεδομένα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Α/Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1
Τρίτη, 25 Ιουνίου 2019
Δέκατη τέταρτη (14η) ημέρα μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου λαμβάνει χώρα η ανακήρυξη των συνδυασμών από το Α’ Τμήμα του Αρείου Πάγου (αρ.35 και αρ.3 παρ.2 π.δ. 26/2012).
2
Τετάρτη, 26 Ιουνίου
Λήγει η προθεσμία των (15) ημερών μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου για την κλήρωση ή το διορισμό από τα αρμόδια δικαστήρια των πρωτοδικών των μελών των εφορευτικών επιτροπών και των αναπληρωματικών τους (αρ.58 παρ.3 και 4 π.δ. 26/2012).
3
Παρασκευή, 28 Ιουνίου
Λήγει η προθεσμία των (8) ημερών πριν από την ψηφοφορία μέσα στην οποία τα κόμματα, οι συνδυασμοί και οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να παραδώσουν στον οικείο Αντιπεριφερειάρχη, επί αποδείξει, επαρκή αριθμό ψηφοδελτίων για τις ανάγκες των εκλογικών τμημάτων της περιφέρειας (αρ.71 π.δ. 26/2012).
4
Παρασκευή, 28 Ιουνίου
Λήγει η προθεσμία των (8) ημερών πριν από την ψηφοφορία για την πρόταση υποψηφίων προς συμπλήρωση συνδυασμού σε περίπτωση θανάτουυποψηφίου (αρ.36 παρ.1 π.δ.26/2012).
5
Κυριακή, 30 Ιουνίου
Λήγει η προθεσμία των έξι (6) ημερών πριν από την ψηφοφορία μέσα στην οποία τα κόμματα, οι συνδυασμοί και οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να παραδώσουν στον οικείο Αντιπεριφερειάρχη, επί αποδείξει, επαρκή αριθμό ψηφοδελτίων για τα εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών, όμοια με αυτά που χρησιμοποιούνται στη βασική εκλογική περιφέρεια.(αρ.96 παρ.3 π.δ. 26/2012).
6
Δευτέρα, 1 Ιουλίου
Λήγει η προθεσμία των (5) ημερών πριν από την ψηφοφορία για τη γνωστοποίηση στον Εισαγγελέα του Άρειου Πάγου της πρότασης υποψηφίου προς συμπλήρωση συνδυασμού σε περίπτωση θανάτουυποψηφίου (αρ.36 παρ.1 π.δ. 26/2012).
7
Δευτέρα, 1 Ιουλίου
Λήγει η προθεσμία των (5) ημερών πριν από την ψηφοφορία για τη γνωστοποίηση με προκήρυξη του Αντιπεριφερειάρχη στους δήμους του νομού, των αποφάσεων καθορισμού των εκλογικών τμημάτων(αρ.55 παρ.4 π.δ. 26/2012).
8
Δευτέρα, 1 Ιουλίου
Λήγει η προθεσμία των (5) ημερών πριν από την ψηφοφορία για την ειδοποίηση των διορισθέντων μελών των εφορευτικών επιτροπών, με φροντίδα του εισαγγελέα του οικείου πρωτοδικείου (αρ.58 παρ.6 π.δ. 26/2012).
9
Τρίτη, 2 Ιουλίου
Λήγει η προθεσμία που είναι η πέμπτη ημέρα πριν από την ψηφοφορία για τη γνωστοποίηση με προκήρυξη του οικείου Αντιπεριφερειάρχη των ανακηρυχθέντων υποψηφίωνκαι συνδυασμών(αρ.39 παρ.2 π.δ. 26/2012).
10
Τετάρτη, 3 Ιουλίου
Λήγει η προθεσμία των (3) ημερών πριν από την ψηφοφορία για τη δημοσίευση του προγράμματοςψηφοφορίας από τις Δημοτικές Αρχές (αρ.56 π.δ. 26/2012).
11
Πέμπτη, 4 Ιουλίου
Λήγει η προθεσμία των (2) ημερών πριν από την ψηφοφορία για την άφιξη των εφόρων και των τακτικών ή αναπληρωτών αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής στον τόπο διορισμού τους (αρ.68 παρ.13 π.δ. 26/2012).


Α/Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1
Τρίτη, 11 Ιουνίου 2019
Έναρξη προεκλογικής περιόδου που είναι η ημέρα δημοσίευσης του π.δ. διάλυσης της Βουλής (αρ.31 παρ.3 π.δ. 26/2012).
2
Πέμπτη, 13 Ιουνίου
Έληξε η προθεσμία μέχρι και τη μεθεπόμενη ημέρα από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου για την υποβολή δηλώσεων από τουςστρατιωτικούς, κ.λπ. στους προϊσταμένους και διοικητές τους, σχετικά με την πρόθεσή τους να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στο Δήμο ή την Κοινότητα στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι γραμμένοι (αρ.27 παρ.1 π.δ. 26/2012).
3
Κυριακή, 16 Ιουνίου
Έληξε η προθεσμία των (5) ημερών από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου για την αποστολή των καταστάσεων των στρατιωτικών, κ.λπ. στον Πρόεδρο Πρωτοδικών της οικείας εκλογικής περιφέρειας (αρ.27 παρ.5 π.δ. 26/2012).
4
Τετάρτη, 19 Ιουνίου
Έληξε η προθεσμία των (3) ημερών για την άσκηση ένστασης κατά της εγγραφής στις καταστάσεις των στρατιωτικών, κ.λπ. (αρ.27 παρ.5 π.δ. 26/2012).
5
Πέμπτη, 20 Ιουνίου
Έληξε η προθεσμία των (9) ημερών μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου για τη δήλωση ονόματος και εμβλήματος κομμάτων στον Πρόεδρο της Βουλής και στον Εισαγγελέα του Άρειου Πάγου (αρ.37 παρ.1 π.δ. 26/2012).
6
Πέμπτη, 20 Ιουνίου
Έληξε η προθεσμία των (9) ημερών μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου για την επίδοση στον Πρόεδρο της Βουλής και στον Εισαγγελέα του Άρειου Πάγου δήλωσης συνασπισμού περισσοτέρων συνεργαζομένων κομμάτων (αρ.37 παρ.2 π.δ. 26/2012).
7
Πέμπτη, 20 Ιουνίου
Έληξε η προθεσμία των (9) ημερών μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου για την πρόταση υποψηφίων (αρ.32 παρ.6 π.δ. 26/2012).
8
Πέμπτη, 20 Ιουνίου
Έληξε η προθεσμία υποβολής παραίτησης των δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων κ.λπ. από την υπηρεσία και τις θέσεις που αποτελούν κώλυμα εκλογιμότηταςσύμφωνα με το αρ. 56 παρ. 1 του Συντάγματος (αρ.30 παρ.1 π.δ. 26/2012).
 9
Παρασκευή, 21 Ιουνίου
Δέκα ημέρες (10) μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου διενεργήθηκεη ανακήρυξη των υποψηφίων από τα αρμόδια πρωτοδικεία (αρ.33 π.δ. 26/2012).
10
Παρασκευή, 21 Ιουνίου
Έληξε η προθεσμία των (10) ημερών μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου για την αποστολή στην εισαγγελία του Άρειου Πάγου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Ελεγκτικό Συνέδριο, τους προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας και τους Περιφερειάρχες μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών των ονομαστικών καταστάσεων των δικαστικών λειτουργών, υπαλλήλων κ.λπ. καθώς και των καταλόγων των δικηγόρων και των ασκουμένων δικηγόρων (αρ.68 παρ.6 π.δ. 26/2012).
11
Παρασκευή, 21 Ιουνίου
Έληξε η προθεσμία των (10) ημερών μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου για τον καθορισμό, από τους Αντιπεριφερειάρχες, με σχετική απόφασή τους, των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας (αρ.55 παρ.2 π.δ. 26/2012).
12
Παρασκευή, 21 Ιουνίου
Έληξε η προθεσμία των (10) ημερών μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου για την αποστολή από το Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εισαγγελία του Άρειου Πάγου πινάκων των εκλογικών τμημάτων που συστάθηκαν στην Επικράτεια (αρ.68 παρ.6 περ.α’ π.δ. 26/2012).
13
Κυριακή, 23 Ιουνίου
Έληξε η προθεσμία των (12) ημερών μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου για την επίδοση στον Εισαγγελέα του Άρειου Πάγου των δηλώσεων για την κατάρτιση των συνδυασμών (αρ.34 παρ.5 και αρ.3 παρ.2 π.δ. 26/2012).

Δεν υπάρχουν σχόλια: