Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                                                                     
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ                                                                              
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                           
                             
 Αρ. πρωτ.: 96/05.07.2017


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

    Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δελφών, ανακοινώνει την πρόσληψη  με σύμβαση μίσθωσης έργου, συνολικά δεκαεννέα  ατόμων (19) ατόμων σχολικού έτους 2017-2018, για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών κτηρίων της Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δελφών και συγκεκριμένα τον καθαρισμό των κάτωθι  σχολικών μονάδων :
1.      1ο Δημοτικό Σχολείο Άμφισσας (1 θέση-9 αίθουσες)
2.      Ειδικό Δημοτικό Άμφισσας (1 θέση-4 αίθουσες)
3.      3ο & Ειδικό Νηπ/γείο Άμφισσας (1 θέση-4 αίθουσες)
4.      2ο Νηπ/γείο Άμφισσας (1 θέση-3 αίθουσες)
5.      3ο Δημοτικό Σχολείο Ιτέας (2 θέσεις-16 αίθουσες)
6.      1ο Νηπ/γείο Ιτέας (1 θέση-3 αίθουσες)
7.      2ο Νηπ/γείο Ιτέας (1 θέση-2 αίθουσες)
8.      Δημοτικό Σχολείο Κίρρας (1 θέση-7 αίθουσες)
9.      Νηπ/γείο Κίρρας (1 θέση-3 αίθουσες)
10.  Δημοτικό Σχολείο Γαλαξιδίου (1 θέση-8 αίθουσες)
11.  Δημοτικό Σχολείο & Νηπ/γείο Δελφών (1 θέση-9 αίθουσες)
12.  Δημοτικό Σχολείο Δεσφίνας (1 θέση-8 αίθουσες)
13.  Νηπ/γείο Δεσφίνας (1 θέση-2 αίθουσες)
14.  Δημοτικό Σχολείο Γραβιάς (1 θέση-4αίθουσες)
15.  Δημοτικό Σχολείο Επταλόφου (1 θέση-4 αίθουσες)
16.  Νηπ/γείο Επταλόφου (1 θέση-1 αίθουσα)
17.  Δημοτικό Σχολείο Πολυδρόσου (1 θέση-6 αίθουσες)
18.  Νηπ/γείο Πολυδρόσου (1 θέση-1 αίθουσα)
Οι αιτήσεις (συνοδευόμενες  από τα δικαιολογητικά συμμετοχής) θα κατατίθενται στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δελφών Ρ. Κοντορήγα 12 στην Άμφισσα από  Δευτέρα 10/07/2017 μέχρι   και την   Δευτέρα 21/08 /2017, και κατά τις ώρες 09:00π.μ. έως 12:00 π.μ.
Η ανακοίνωση, η αίτηση και τυχόν διευκρινήσεις και πληροφορίες,  θα παρέχονται καθημερινά από το γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δελφών Ρ. Κοντορήγα 12 στην Άμφισσα, τηλ. 2265029655 κ. Ευαγγελία Φέλλου.
          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

                                                                                                                                 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΝΑΚΑΣ
                                                                                                                                                                                                               


Δεν υπάρχουν σχόλια: