Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018

Υπουργική απόφαση για την παροχή εφ άπαξ βοηθήματος για την επανασύνδεση στο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα

Δεν υπάρχουν σχόλια: