Ψηφίστε τώρα για την σωτηρία του Δελφικού Τοπίου

Σάββατο, 14 Ιουλίου 2018

Ο δήμος Δελφών θα ολοκληρώσει έγκαιρα την διαδικασία ανάρτησης των ορίων των οικισμών (άρθρο 23 του Ν.3889/2010)


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    ΑΜΦΙΣΣΑ,  13.07.2018
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                                                      
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ                                                                    
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ,
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ                                                                     

Διεύθυνση: Πλατεία Κεχαγιά                       
Τ.Κ. : 331 00 Άμφισσα                           
Τηλέφωνο: 2265350027
FAX: 2265350021


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Για αποφυγή τυχόν παρερμηνειών ή και παρεξηγήσεων, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο Δήμος Δελφών έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να ολοκληρώσει έγκαιρα την διαδικασία ανάρτησης των ορίων των οικισμών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του Ν. 3889/2010 μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.
Εντός των επόμενων ημερών ολοκληρώνεται η οριστική ανάρτηση των ορίων όλων των οικισμών κ.α. που βρίσκονται στην διοικητική του επικράτεια στην προαναφερόμενη εφαρμογή.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       

                                                              Εκ του Δήμου Δελφών


Δεν υπάρχουν σχόλια: