Ο καιρός

Πέντε κούκοι, την φέρνουν την Άνοιξη!

Πέντε κούκοι, την φέρνουν την Άνοιξη!
Μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Σάββατο, 13 Μαΐου 2017

Πτήση πάνω από Χρισσό & Τριταία!
ΧΡΙΣΣΟ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΤΡΙΤΑΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ (ΚΟΛΟΠΕΤΙΝΙΤΣΑ)

   

Δεν υπάρχουν σχόλια: