Ο καιρός

Ψηφίστε κάνοντας κλικ στην εικόνα

Ψηφίστε κάνοντας κλικ στην εικόνα
Να κηρυχθεί ο Κορινθιακός προστατευόμενη περιοχή NATURA 2000 - Ψηφίστε κάνοντας κλικ στην εικόνα

Σάββατο, 13 Μαΐου 2017

Πτήση πάνω από Χρισσό & Τριταία!
ΧΡΙΣΣΟ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΤΡΙΤΑΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ (ΚΟΛΟΠΕΤΙΝΙΤΣΑ)

   

Δεν υπάρχουν σχόλια: