Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017

Δήμος Δελφών : “Ανακοίνωση παραλαβής πορισμάτων ΕΛΓΑ”

Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΛ.ΓΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ΑΜΦΙΣΣΑ,  04.01.2017
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                                              
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ                                                         
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                        

Διεύθυνση: Πλατεία Κεχαγιά                
Τ.Κ. : 331 00 Άμφισσα                              
Τηλέφωνο: 2265350027       
FAX: 2265350021

Α.Δ.Τ.: 1/2017

ΘΕΜΑ:  “Ανακοίνωση παραλαβής πορισμάτων ΕΛΓΑ”

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.ΓΑ. απέστειλε σήμερα τον «Πίνακα Διοικητικού Ελέγχου – Πορίσματα Δικαιούχων Φυτικού», για το εγκεκριμένο πρόγραμμα ΚΟΕ «ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 2013», στον οποίο περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου των παραγωγών που υπέβαλαν αίτηση χορήγησης ενίσχυσης καθώς επίσης και τα πορίσματα εκτίμησης ζημιάς των δικαιούχων παραγωγών.

Ο Πίνακας είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων για τριάντα (30) ημέρες, δηλαδή μέχρι την 06/02/2017 και συνεπώς κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί το αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου και τα πορίσματα εκτίμησης της ζημιάς του.

Όποιος διαφωνεί με αυτά μπορεί να υποβάλλει αίτηση ένστασης για διοικητικό έλεγχο ή αίτηση επανεκτίμησης για πόρισμά του μέσα στην παραπάνω προθεσμία των τριάντα (30) ημερών.Η  Ανταποκρίτρια  ΕΛ.ΓΑ                       
  Ελένη Λαγγουράνη


Δεν υπάρχουν σχόλια: